Disclaimer cursusaanbieder MisterTeach.com

MisterTeach.com verleent u hierbij toegang tot www.MisterTeach.com en voor publicatie van content welke door u is aangeboden.  Toegang tot de website wordt enkel verleend onder de volgende voorwaarden:

 

 1. Het is bezoeker van www.misterteach.nl (hierna: ‘de Website’) niet toegestaan om de Website te gebruiken in strijd met de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
 2. Het is bezoeker daarnaast niet toegestaan om de Website te gebruiken voor:
 3. het aannemen van een valse identiteit;
 4. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
 5. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
 6. het beperken van derden in de mogelijkheid de website te gebruiken;
 7. het op enige wijze schaden van anderen.
 8. Misterteach behoudt zich het recht voor om de op de Website geplaatste reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren en/of te veranderen
 9. Misterteach behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.
 10. Misterteach biedt geen garantie omtrent de toegang en de werking van de Website.
 11. Indien Misterteach bekend is geworden met handelingen van bezoeker in strijd met de algemene voorwaarden en/of disclaimer behoudt Misterteach zich het recht voor om bezoeker gebruik van de Website onmogelijk te maken.
 12. Misterteach geeft geen enkele garantie voor de juistheid van enige informatie op de Website. Gebruik van de informatie op de Website is te allen tijden voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
 13. Alle verantwoording betreffende de door u aangeleverde/geplaatste materialen liggen bij u. Bij een eventuele claim accepteert u alle verantwoordelijkheid en eventuele schadevergoeding voortkomend uit de claim.