Privacyverklaring

Algemeen

MisterTeach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de (persoons)gegevens die gebruiker haar verschaft vertrouwelijk worden behandeld. MisterTeach gebruikt de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal MisterTeach deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

 

MisterTeach zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist of noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van een bestelling. MisterTeach draagt zorg voor rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MisterTeach registreert geen bijzondere (persoons)gegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, medische gesteldheid, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

 

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een verzoek, click, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde URL, IP-nummer, tijdstip, HTTP-referer-URL (inclusief zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. MisterTeach gaat niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot de persoon van de gebruiker.

 

Web-bezoek

Bij web-bezoek van gebruikers kunnen de technische kenmerken van verzoeken op de servers van MisterTeach worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard.

 

Zoekopdrachten

Wanneer een gebruiker op de Website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen de zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op de servers van MisterTeach worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard.

 

Advertentievertoningen en –clicks

Advertentievertoningen en -clicks worden geregistreerd door MisterTeach en door advertentienetwerken waaraan MisterTeach deelneemt. Wanneer gebruiker op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de click door MisterTeach worden opgeslagen ten behoeve van de financiële verantwoording.

 

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘web beacons’ kunnen deze partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw web browser. Een web beacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om het opvragen van die pagina te kunnen registreren. Een cookie is een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende verzoeken van de browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door MisterTeach en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van de Website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van het bezoek aan de Website en andere websites op internet.

 

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar de gebruiker kan cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van de browser aan te passen. Als de gebruiker cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet beschikbaar zijn.

 

Statistieken

MisterTeach kan gebruik maken van de webanalyseservice van Google Analytics, aangeboden door Google Inc. (Google). Deze service maakt gebruik van cookies om MisterTeach te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Website (met inbegrip van IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. De service gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De service mag deze informatie aan derden verschaffen indien de service hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens de service verwerken. De service zal IP-adressen niet combineren met andere gegevens waarover de service beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze Website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door de service op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Nieuwsbrieven

Indien gebruiker zich aan- of afmeldt voor enige periodieke mailinglist worden de technische kenmerken van de mutatie samen met het e-mailadres bewaard. Het e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van het abonnement in de mailinglist bewaard. Indien gebruiker bezwaar heeft tegen nog langere opname van diens (persoons)gegevens in enige periodieke mailinglist van MisterTeach, zal MisterTeach op eerste verzoek van gebruiker de gegevens uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Formulieren en e-mail

Wanneer gebruiker een contact-, aanmeld- of informatie- of bestelformulier op de Website invult en opstuurt, of MisterTeach een e-mail stuurt, worden de gegevens die worden toegestuurd samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van het bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van het bericht. Het bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up-procedures en wettelijke administratieve bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

 

Interactieve deelname

Indien gebruiker deelneemt aan interactieve delen van de Website (zoals een forum), waarvoor registratie noodzakelijk is, staat het gebruiker vrij daarbij (persoons)gegevens in te vullen in het profiel, handtekening, berichten en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de Website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens worden door gebruiker zelf openbaar gemaakt. De door gebruiker geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na eerste schriftelijk verzoek van gebruiker met een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

 

Orders

Indien een bestelling wordt geplaatst, heeft MisterTeach naam, e-mailadres en betaalgegevens van de gebruiker nodig om de bestelling uit te voeren, de gebruiker van het verloop daarvan op de hoogte te houden en ten behoeve van facturering en financiële verantwoording. Om het bestellen bij MisterTeach zo aangenaam mogelijk te maken, worden met de toestemming van de gebruiker zijn (persoons)gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van de diensten opgeslagen om de Website eventueel te personaliseren en artikelen aan te bevelen die gebruiker mogelijk interessant vindt.

 

Na registratie op de Website gebruikt MisterTeach gebruikersgegevens om de gebruiker te informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien gebruiker bezwaar heeft tegen opname van diens (persoons)gegevens in enige periodieke mailinglist van MisterTeach, zal MisterTeach op eerste verzoek van gebruiker de gegevens uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Indien gebruiker bij MisterTeach een account aanmaakt worden de gegevens bewaard op de server. In het account wordt informatie opgeslagen, zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat deze niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeven worden.

 

Misbruik

Indien er naar oordeel van MisterTeach sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten, dan kan MisterTeach bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan MisterTeach de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan MisterTeach pogingen ondernemen om de gegevens tot de persoon van de gebruiker te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met de gebruiker of een daaraan gelieerde persoon of entiteit, of om aangifte te kunnen doen dan wel de gebruiker in rechte te kunnen aanspreken.

 

Verzoeken, inzage en correctie

De gebruiker van de Website heeft te allen tijden het recht zijn opgeslagen (persoons)gegevens in te zien. Indien de verzamelde gegevens fouten bevatten zal MisterTeach deze op eerste schriftelijk verzoek van de gebruiker corrigeren. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor MisterTeach deze verzamelt, zullen deze op het eerste schriftelijk verzoek van gebruiker worden verwijderd. Schriftelijke verzoeken kunnen worden ingediend via <e-mail adres>.